Tư lệnh ngành “nóng” chịu thiệt thòi khi lấy phiếu tín nhiệm

26/10/2018 05:57

Bởi rõ ràng, vì là vấn đề nóng nên có nhiều bức xúc, cử tri và ĐBQH cũng gửi gắm nhiều nguyện vọng hơn.

Tư lệnh ngành “nóng” chịu thiệt thòi khi lấy phiếu tín nhiệm 1

Ông Bùi Sỹ Lợi 

Kết quả lấy phiếu lần này cho thấy, tỷ lệ phiếu tín nhiệm, đặc biệt là tín nhiệm thấp trong những lĩnh vực có nhiều bức xúc như giáo dục, giao thông cũng cho thấy được sự khó khăn của các lĩnh vực này. Bởi rõ ràng, vì là vấn đề nóng nên có nhiều bức xúc, cử tri và ĐBQH cũng gửi gắm nhiều nguyện vọng hơn.

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cũng không phải để quy trách nhiệm cho tư lệnh ngành, mà để họ nhìn vào đó có định hướng và chỉ đạo tốt hơn, bởi bức xúc trong mỗi ngành không chỉ mình tư lệnh ngành ấy là có thể giải quyết được, mà cần sự chia sẻ, phối hợp của các cơ quan, của cả hệ thống chính trị.

Những bộ trưởng nhận phiếu tín nhiệm thấp có lẽ cũng cảm thấy buồn, tôi rất chia sẻ với các bộ trưởng, vì người nhiều nhất cũng mới qua nửa nhiệm kỳ, người mới nhận nhiệm vụ cũng chỉ được khoảng 1 năm nên không thể một sớm một chiều giải quyết được hết các bức xúc đã tồn tại, kéo dài từ nhiều nhiệm kỳ trước.

Nhưng cũng qua mỗi lần lấy phiếu tín nhiệm, các bộ trưởng, các tư lệnh ngành sẽ có cố gắng, phấn đấu để đạt kết quả cao hơn, để lần lấy phiếu tín nhiệm sau đều cao hơn lần trước.

Người đứng mũi chịu sào ở những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm của xã hội đều có thể bị chịu tác động trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Bởi vậy, các tư lệnh ngành đứng đầu các lĩnh vực nhạy cảm có thể phải chịu thiệt về lá phiếu, không phải nhiều tín nhiệm thấp là bộ trưởng yếu kém, không thể hoàn toàn căn cứ vào đó để đổ trách nhiệm cho tư lệnh ngành, vì họ là người mới, phải gánh vác trách nhiệm của cả quá khứ.

Nhưng mỗi lá phiếu cũng nhắc nhở các bộ trưởng về những vấn đề của ngành để cố gắng hơn nữa, nếu thấy khó khăn đề xuất Chính phủ, Chính phủ đề xuất Quốc hội để giải quyết. Chẳng có Bộ trưởng nào ngồi trên ghế nóng mà muốn ngành của mình xuống cấp, nhưng qua lá phiếu tín nhiệm cũng đã phần nào đặt trách nhiệm lên vai Bộ trưởng để họ cố gắng làm tốt hơn. Các cơ quan, các ĐBQH cũng cần phải đồng tâm hiệp lực, chia sẻ với Bộ trưởng.

Lấy phiếu tín nhiệm là hình thức giám sát công khai, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó nhắc nhở, cảnh báo cho tư lệnh ngành thấy những vấn đề nhạy cảm, mức độ khó khăn, thiếu sót, tồn tại để tập trung giải quyết. Không nên hoàn toàn đánh giá một lãnh đạo qua mức phiếu tín nhiệm, nhưng cũng không thể xem nhẹ nó.

Bùi Sỹ Lợi
Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

Hoài Vũ (Ghi)