Từ năm 2020, những "đời" xe nào phải đạt chuẩn khí thải cao hơn?

31/03/2019 15:43

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 16/2019 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông...

Từ năm 2020, những
Quy định mới về lộ trình khí thải có hiệu lực từ 15/5/2019

Ngày 31/3, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ 1/1/2020 các xe ô tô sử dụng xăng và dầu diesel được sản xuất từ sau năm 2008 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn so với hiện nay mới được cấp chứng nhận đăng kiểm để tham gia giao thông.

Theo Cục Đăng kiểm VN, căn cứ để áp dụng tiêu chuẩn khí thải cao hơn được thực hiện theo Quyết định số 16/2019 vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/5/2019 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô cũ đã qua sử dụng.

Hiện tiêu chuẩn khí thải các xe ô tô đang lưu hành đều đang áp dụng theo tiêu chuẩn được ban hành từ năm 2005 tại Quyết định số 249 ngày 10/10/2005 của Thủ tướng. Tiêu chuẩn trên quy định: đối với xe lắp động cơ cháy cưỡng bức (chạy xăng) tiêu chuẩn thành phần CO tối đa trong khói xe là 4,5% thể tích; động cơ 4 kỳ là 1.200, động cơ 2 kỳ là 7.800, động cơ đặc biệt là 3.300. Đối với xe lắp động cơ cháy do nén (chạy dầu diesel) giới hạn tối đa là 72% HSU trong khói xe.

Còn từ 15/5/2019, mức tiêu chuẩn khí thải đối với một số nhóm xe được nâng lên (đồng nghĩa với việc giảm thành phần tối đa CO, HSU trong khí thải). Trong đó, nhóm đầu tiên được áp dụng là xe sản xuất từ sau năm 2008. Mức tiêu chuẩn cụ thể đã được soạn thảo và sắp tới sẽ được công bố chính thức”, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết.

Theo quy định tại Quyết định số 16/2019 của Thủ tướng, lộ trình áp dụng từng bước đối với từng nhóm xe đang lưu hành. Cụ thể, từ 1/1/2020, ô tô lắp động cơ chất cưỡng bức và lắp động cơ cháy do nén sản xuất từ sau năm 2008 áp dụng tiêu chuẩn mức 2 theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6438:2018 “Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

Từ 1/1/2021, tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn mức 2 đối với ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và lắp động cơ cháy do nén sản xuất trước năm 1999 đến hết năm 2008.

Thủ tướng giao Bộ GTVT căn cứ vào tình hình thực tế tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải áp dụng đối với xe ô tô tham gia giao thông, xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng và trình Thủ tướng công bố lộ trình tiếp theo.

Giải thích về việc xe sản xuất trước năm 1999 được áp dụng tiêu chuẩn khí mức thấp nhất (tương đương hiện nay), đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết, nhóm xe trên có tỷ lệ lớn sắp hết niên hạn sử dụng theo quy định và cũng được sản xuất theo công nghệ cũ, lạc hậu nên rất khó sửa chữa, khắc phục để đáp ứng theo chuẩn khí thải cao hơn.

Hồng Xiêm