Từ nay (6/2), phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ cấp "sổ đỏ"

06/02/2023 18:50

Cán bộ cấp "sổ đỏ" và một số vị trí công tác trong ngành tài nguyên môi trường bắt buộc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Theo Thông tư 21/2022/TT-BTNMT, từ ngày 6/2/2023, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc đủ từ 2-5 năm phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Từ nay (6/2), phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ cấp

Bắt buộc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ cấp "sổ đỏ" (ảnh minh hoạ)

Các vị trí phải chuyển đổi công tác định kỳ gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ); cấp giấy phép thăm dò, khảo sát, khai thác khoáng sản; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường về xả nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xử lý hồ sơ giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng; xử lý vi phạm về môi trường.

Đối với các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, được phê duyệt chuyển đổi trước đó (theo Thông tư 59/2014) thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2014.

Các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác thì thực hiện theo thông tư mới.

Nguyễn Hùng