Từ ngày 1/1/2016: Người lao động được hưởng BHXH một lần

23/06/2015 13:03

Chiều 22/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

từ ngày 1/1/2016: người lao động được hưởng bhxh một lần
Từ 1/1/2016, người lao động được hưởng BHXH 1 lần. Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết, người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (năm 2014).

Trong trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì có thể yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Đối với BHXH bắt buộc, mức hưởng được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: Người lao động được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Đối với BHXH tự nguyện, mức hưởng được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: Người lao động được hưởng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; người lao động được hưởng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

N.V