Từ ngày 18/3, BIDV điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay

18/03/2014 09:45

Từ ngày 18/3/2014, BIDV trên toàn quốc sẽ giảm lãi xuất huy động và cho vay.

Thực hiện Thông tư số 06,07,08,09/TT/2014-NHNN, Quyết định số 497/ QĐ-NHNN, 498/QĐ -NHNN, 499/QĐ-NHNN  ngày 17/3/2014 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân.

bidv.jpg
BIDV điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay bằng VNĐ và USD trong toàn hệ thống như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/3/2014. Phạm vi áp dụng: Tại các chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của BIDV trên toàn quốc.

Đối với lãi suất huy động bằng tiền VNĐ: Áp dụng trần lãi suất tối đa là 5%/năm, 5,5%/năm, 6%/năm, 6,5%/năm, 7,5%/năm, tương ứng cho các kỳ hạn tiền gửi 1 tháng, 2 tháng, từ 3 đến 5 tháng, từ 6 đến 11 tháng và trên 12 tháng. Đối với lãi suất không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm.

Bằng USD, áp dụng trần lãi suất 1,0%/năm đối với khách hàng dân cư, trần lãi suất 0,25%/năm đối với khách hàng là các tổ chức kinh tế.

Đối với lãi suất cho vay bằng VNĐ: Cho vay ngắn hạn các đối tượng ưu tiên gồm: (1) Phát triển nông nghiệp nông thôn, (2) tài trợ xuất khẩu, (3) doanh nghiệp nhỏ và vừa, (4) công nghiệp hỗ trợ, (5) khắc phục bão lũ, (6) phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và (7) phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra, tôm: áp dụng trần lãi suất 8,0%/năm; Cho vay các đối tượng thông thường: tiếp tục tuân thủ mức trần lãi suất 13,0%/năm đối với cho vay sản xuất kinh doanh theo quy định của NHNN (riêng cho vay ngắn hạn dưới 6 tháng tối đa không quá 9,5%năm).

Đối với lãi suất cho vay bằng USD: Các đối tượng ưu tiên (cho vay xuất khẩu, phục vụ nông nghiệp, nông thôn, thu mua chế biến nông thủy sản, gỗ, cà phê, cao su đối với khách hàng nhóm A trở lên): Không áp dụng sàn lãi suất USD đối với cho vay ngắn hạn. 

Các đối tượng thông thường: Thực hiện cho vay theo sàn lãi suất, cụ thể như sau: Kỳ hạn dưới 6 tháng: không quy định sàn lãi suất cho vay; Kỳ hạn từ 7 đến 12 tháng: 5,5%/năm; Kỳ hạn trên 12 tháng: 6,5%/năm. 

PV