Từ ngày mai 17/3, lãi suất cho vay thấp nhất còn 5,5%

16/03/2020 19:51

NHNN quyết định giảm đồng loạt lãi suất huy động, lãi suất cho vay, áp dụng từ ngày mai 17/3.

từ ngày mai 17/3, lãi suất cho vay thấp nhất còn 5,5%
NHNN đã quyết định giảm đồng loạt lãi suất huy động, lãi suất cho vay và các công cụ điều hành lãi suất khác. Ảnh minh họa

Chiều tối ngày 16/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định giảm đồng loạt các lãi suất điều hành.

Cụ thể, NHNN quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,0%/năm xuống 5,0%/năm; Lãi suất tái chiết khấu từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.

NHNN ngày 16/3 cũng quy định, lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô là 1,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN là 1,0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 1,0%/năm.

NHNN cũng quyết định giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm.

Với lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng, NHNN cũng giảm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; Giảm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 5,0%/năm xuống 4,75%/năm; Giảm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm; Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Đối với lãi suất cho vay, NHNN quyết định giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,0%/năm xuống 6,5%/năm.

Về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại NHNN, NHNN quy định lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 1,0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; Lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

NHNN cho biết, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Để ngăn chặn nguy cơ suy thoái, nhiều Chính phủ đã triển khai các chính sách kích thích kinh tế, ngân hàng trung ương giảm lãi suất điều hành. Gần đây, Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ đã liên tiếp giảm mạnh lãi suất điều hành, về 0-0,25%/năm và hỗ trợ mạnh mẽ thanh khoản cho thị trường tài chính.

Trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2020 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

C.Sơn