Tự sự PHIM 13: Khi điện ảnh kể chuyện thơ

14/11/2017 08:05

Với luận đề Khi điện ảnh kể chuyện thơ, chương trình Tự sự Phim 13 sẽ cùng khán giả bàn luận...

tự sự phim 13: khi điện ảnh kể chuyện thơ

Tự sự PHIM 13: Khi điện ảnh kể chuyện thơ

Khán giả sẽ được tìm hiểu và khám phá mối liên hệ giữa văn học và điện ảnh qua việc trình chiếu hai bộ phim đặc sắc là phim Thơ ca (15/11) và phim Người đưa thư (29/11) tại Heritage Space (Tầng 1, Dolphin Plaza, Hà Nội). Chương trình nhằm tạo dựng những tự sự, đồng thời gỡ bỏ chính tự sự để mỗi người đến xem nảy nở những câu chuyện riêng, giữ cho mình sau buổi chiếu phim.

Hiểu Đồng