Từ tháng 3/2017, trẻ 15 tuổi được phép mở tài khoản

27/12/2016 14:25

Từ 1/3/2017, cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên được phép được mở tài khoản thanh toán.

từ tháng 3/2017, trẻ 15 tuổi được phép mở tài khoản

Từ 1/3/2017, cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên được phép được mở tài khoản thanh toán

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 32/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo đó, NHNN cho phép cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên (không phải có tài sản riêng) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được mở tài khoản thanh toán và bổ sung đối tượng cá nhân là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ để phù hợp quy định Nghị định 80/2016/NĐ-CP và Bộ Luật Dân sự 20015.

Ngoài ra, Thông tư 32 cũng quy định giảm bớt việc dịch ra tiếng Việt đối với giấy tờ bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán; Bổ sung quy định về việc tiếp nhận và xử ký tra soát, khiếu nại trong sử dụng tài khoản thanh toán.

Được biết, thông tư 32 sẽ có hiệu lực từ 1/3/2017.

Hoàng Ngân