T.Ư thảo luận sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

09/10/2017 18:53

Ngày 9/10, Hội nghị Trung ương 6 thảo luận Đề án đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

t.Ư thảo luận sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Các đại biểu dự Hội nghị T.Ư 6

Văn phòng T.Ư Đảng vừa phát đi thông cáo về nội dung ngày làm việc thứ năm (9/10) của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Theo đó, vào phiên làm việc buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Ban Chấp hành T.Ư Đảng thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Buổi chiều, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Hội nghị đã nghe Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc ở tổ, thảo luận nội dung trên.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị hôm 4/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả rất phức tạp và nhạy cảm.

Bên cạnh thành quả, bộ máy chính trị "còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo, cơ cấu bên trong chưa hợp lý. Tổ chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập chậm đổi mới". 

Tổ chức và biên chế ngày càng phình to trong khi cơ cấu, chất lượng cán bộ còn nhiều bất cập. Số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều.

Từ thực tế này, Tổng bí thư đề nghị Trung ương đánh giá hạn chế, yếu kém để đưa giải pháp mang tính "kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển", "không nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia", những việc nào đã rõ, đã chín thì kiên quyết làm ngay; việc nào chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tích cực nghiên cứu, mạnh dạn cho làm thí điểm rồi tổng kết, mở rộng dần.

Hoài Vũ