Tư vấn tự động về dân số, kế hoạch hóa gia đình

03/10/2014 14:16

Ngày 2/10, tại hội thảo triển khai thử nghiệm Tổng đài tư vấn vệ tinh, Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, sau hơn hai tháng triển khai, Tổng đài tư vấn vệ tinh 1900545586...


tư vấn tự động về dân số, kế hoạch hóa gia đình


Đây là Tổng đài có khả năng tư vấn tự động cung cấp thông tin chuyên sâu về dân số, kế hoạch hoá gia đình tự động qua mạng viễn thông, internet và tư vấn viên tư vấn cho khách hàng qua điện thoại.


Hiện việc chuyển giao công nghệ lắp đặt cơ sở hạ tầng của Tổng đài tư vấn đang được triển khai cho 14 tổng đài tư vấn vệ tinh tại Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình của 13 tỉnh, thành phố và Công ty Thể thao và Du lịch Việt Nam. Có 5 tỉnh, thành phố đã đăng ký thiết lập tổng đài tư vấn vệ tinh nhưng đang chờ lắp đặt cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Q.A