Tuần phim kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội NDVN

22/12/2014 12:57

Từ ngày 22-28/12, trên cả nước sẽ diễn ra Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN. 

Tuần phim kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội NDVN 1
Phim truyện “Những người viết huyền thoại”

Tuần phim được tổ chức nhằm phục vụ nhân dân trong cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, để ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất, kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như của toàn quân và toàn dân ta trong quá trình đầu tranh giải phóng dân tộc.

Những bộ phim được trình chiếu còn góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết vì cộng đồng và tăng cường củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập.

Trong Tuần phim sẽ trình chiếu phim truyện “Những người viết huyền thoại” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất; phim tài liệu “Đường tới độc lập tự do” (04 tập) do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

M.T