Tước giấy phép công ty khai thác titan vượt quy định

30/03/2018 17:45

Khai thác vượt gần 1.000m2 đất được cấp phép, Công ty khai thác khoáng sản ở Quảng Trị bị phạt, tước giấy phép…

tước giấy phép công ty khai thác titan vượt quy định

Khai thác titan ngoài diện tích cấp phép, công ty khoáng sản ở Quảng Trị bị phạt, tước giấy phép...

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị 30 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản 1 tháng 15 ngày. Đồng thời, buộc Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị san lấp, cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn trong thời hạn 10 ngày.

Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị hoạt động khai thác titan được Bộ TN&MT cấp phép khai thác quặng titan sa khoáng tại xã Vĩnh Tú và Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh). Theo giấy phép số 1518/CP-BTNMT ngày 1/8/2008, diện tích khu vực được khai thác là 118ha, thời hạn khai thác 15 năm.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới được phép khai thác đến dưới 10% (với diện tích 950m2 đất), vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, điều 36 Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Duy Lợi