Tuổi trẻ GTVT chủ động nghiên cứu khoa học

17/06/2015 17:26

Hội thảo tại Viện KHCN GTVT, nhằm quảng bá các kết quả trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN GTVT.

tuổi trẻ gtvt chủ động nghiên cứu khoa học
Tuổi trẻ ngành GTVT tuyên truyền ATGT

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015; tăng cường vai trò của tuổi trẻ trong việc chủ động tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2015 với chủ đề “Tuổi trẻ ngành GTVT chủ động tham gia nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của ngành GTVT năm 2015”.

Hội thảo sẽ tổ chức vào chiều 19/6 tại Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Hội thảo là hoạt động nhằm quảng bá các kết quả trong công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình trong xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì hạ tầng GTVT và ATGT, thiết thực hưởng ứng chủ đề “Phát huy truyền thống 70 năm, đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT (28/8/1945 – 28/8/2015).

Thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong Ngành GTVT, các tác giả trẻ đến từ các đơn vị trong ngành GTVT đã đăng ký tham gia viết bài cho Hội thảo.

Ban Tổ chức đã lựa chọn được 46 bài báo có chất lượng phù hợp với chủ đề của Hội thảo thuộc lĩnh vực Quản lý giao thông và Xây dựng công trình, lĩnh vực An toàn giao thông.

Đây là các kết quả nghiên cứu được đúc rút từ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cũng như từ thực tiễn sản xuất của các cán bộ trẻ. Nhiều nội dung đặt ra trong các báo cáo đang là những vấn đề được sự quan tâm của toàn Ngành như công tác quản lý thực hiện dự án, công tác quản lý chất lượng, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới, an toàn giao thông,...

Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học trẻ ngành GTVT củng cố thêm vốn kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu cũng như công bố các kết quả nghiên cứu góp phần phát triển khoa học và công nghệ của ngành GTVT.

Thiện Anh