Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Kiên trì bảo vệ chủ quyền với sách lược phù hợp

31/10/2019 09:44

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vừa có phát biểu quan trọng về Biển Đông.

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Kiên trì bảo vệ chủ quyền với sách lược phù hợp 1
Nguyễn Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang

Phát biểu đầu giờ sáng ngày thảo luận thứ 2 của Quốc hội về KTXH, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm đến công tác quốc phòng an ninh.

“Ngay tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định điều này. Trong khổ đầu tiên của báo cáo kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ cũng đã khẳng định về việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng” - Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đại biểu Tiền Giang phát biểu: "Những vấn đề thuộc về nguyên tắc, chúng ta phải giữ gìn, như Thủ tướng Chính phủ đã nói, những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là chúng ta quyết không nhân nhượng nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp bởi truyền thống văn hóa giữ nước của chúng ta là hòa hiếu, hòa bình".

“Mỗi người dân Việt Nam của chúng ta ai cũng có khát vọng để vươn lên và tinh thần ấy hiện nay đang được khơi dậy. Khi đất nước ta chưa có độc lập thì khát vọng lớn nhất của chúng ta là đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Ngày nay khát vọng lớn nhất của chúng ta là phải giữ vững được độc lập, chủ quyền và thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khát vọng đó chính là điểm tương đồng để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn, song đó cũng là quá trình liên tục, lâu dài phải phấn đấu và phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gian khổ, một trong những thách thức đó chính là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - tướng Nghĩa nói.

Ông nhấn mạnh, chúng ta phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể các mối quan hệ của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phải kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông, của Bác Hồ và nâng lên tầm cao mới.

Chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng trong từng tình huống cụ thể, chúng ta phải có sách lược phù hợp, phải khẳng định tính đúng đắn, tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế, chúng ta phải sử dụng tổng hợp và gắn kết giữa thế trận chặt chẽ giữa các lĩnh vực, kể cả chính trị, ngoại giao, kể cả lịch sử pháp lý.

T.Bình - An Na