Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ là quà tặng của đất nước nào?

03/12/2022 18:55

Khoảng hơn 300 mảnh đồng của tượng Nữ thần Tự do đã được đóng gói và vận chuyển bằng đường biển từ nơi này sang Mỹ.

1

Tượng Nữ thần Tự do ở New York – Mỹ là quà tặng của đất nước nào?

QUANG TÙNG