Tuyến BOT QL38 bắt đầu thu giá từ ngày 10/4

08/04/2018 09:34

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 3409 cho phép thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km11+625, QL38.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Trạm thu giá BOT QL38 chính thức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ từ 0h ngày 10/4/2018

Theo quyết định, Bộ GTVT chấp thuận cho Công ty CP BOT38 (doanh nghiệp dự án) tổ chức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km11+625 trên QL38 kể từ 0h ngày 10/4/2018 để hoàn vốn đầu tư cho dự án đầu tư cải tạo nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức BOT. Quyết định của Bộ GTVT cũng nêu rõ, kết thúc thời hạn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hợp đồng hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định trưng mua hoặc yêu cầu dịch chuyển trạm thu giá, chấm dứt quyền thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ thì trạm thu giá sẽ được xử lý theo quy định hiện hành.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương dài 28,6km. Điểm đầu tư dự án tại Km4+200 (địa phận TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), điểm cuối tại Km32+800 (giao với QL5, địa phận huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, do liên danh Công ty CP Đầu tư khai thác cảng – Công ty CP Licogi16 – Công ty CP Xây dựng số 2 làm nhà đầu tư theo hình thức BOT.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

 

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3

 

Đình Quang