Tuyển "Công an nghĩa vụ": Tốt nghiệp CĐ, ĐH được ưu tiên

16/12/2015 11:32

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Nam, nữ công dân đều có thể tham gia nghĩa vụ công an, hoàn thành nghĩa vụ có thể được đào tạo thành công an chuyên nghiệp.

Theo đó, một trong các tiêu chuẩn để được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là tốt nghiệp THPT; Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp THCS; Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của CAND.

Nghị định quy định thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 3 năm. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được phong, thăng cấp bậc hàm Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm Binh nhì lên Binh nhất 6 tháng; Binh nhất lên Hạ sĩ 6 tháng; Hạ sĩ lên Trung sĩ 1 năm; Trung sĩ lên Thượng sĩ 1 năm.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định, Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng phục vụ tại ngũ, đạt danh hiệu chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND thì được xét, dự thi vào các học viện, trường CAND theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp trên, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Đối tượng, tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. 

T. Vy