Ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

30/06/2021 18:01

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 1

55 Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX

Tại kỳ họp, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Thế Giang, ông Hoàng Việt Phương và ông Nguyễn Mạnh Tuấn tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 2

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bên trái)

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bà Lê Thị Thanh Trà (với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,18%) và bà Phạm Thị Minh Xuân (với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%) giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bầu ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông qua nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 3

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch HĐND khoá XIX

Phát biểu tại kỳ họp, ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Kỳ họp này có nội dung rất quan trọng là bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Đây là công việc hệ trọng, có tính quyết định cho chất lượng cho hoạt động của cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Ngay sau kỳ họp, HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kép.

Nhật Minh