Tuyển sinh trung cấp nhiều đợt trong năm

11/04/2014 09:26

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2014. Theo đó, tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp bao gồm hai hình thức: Xét tuyển; Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. 

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2014. Theo đó, tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp bao gồm hai hình thức: Xét tuyển; Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển.

Tuyển sinh trung cấp nhiều đợt trong năm 1
Học sinh học hệ Trung cấp

Các trường có thể tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và yêu cầu cụ thể của ngành đào tạo, hiệu trưởng các trường có thể quyết định việc sơ tuyển trước khi tiến hành các nội dung liên quan đến xét tuyển hoặc thi tuyển. Các trường thực hiện tổ chức tuyển sinh sau khi đã xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định (chỉ tiêu tuyển sinh được xác định của năm nào chỉ được áp dụng trong năm đó) và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngày 20/12 hàng năm.

V.A