Tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách

18/01/2018 06:42

Đề xuất chính sách phải trong sáng, vì lợi ích chung, tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách.

tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Quang Hiếu

Đây là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác tham mưu của Văn phòng Chính phủ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan này, tổ chức chiều qua (17/1).

Trình ký xóa bỏ 5.000 thủ tục hành chính/năm

Phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị của VPCP với tinh thần cầu thị, “lắng nghe ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện mình, họ kiến nghị mình cái gì, mình tồn tại, khuyết điểm ra sao, sự phối hợp với các bộ thế nào”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, đó là cách làm tốt khi VPCP là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, VPCP có nhiều đổi mới, cố gắng và “không có VPCP thì Chính phủ khó hoàn thành nhiệm vụ”, Thủ tướng nói. VPCP đã làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. “Nhiều việc các đồng chí làm nhanh”, Thủ tướng cho biết, một số việc mà ông rất ấn tượng như tại Hội nghị Chính phủ với doanh nghiệp (tháng 5/2017), trước phản ánh của doanh nghiệp về thanh tra chồng chéo, Thủ tướng đã yêu cầu VPCP nghiên cứu có một văn bản cần thiết, đúng pháp luật để chấn chỉnh tình trạng này. Ngay sau đó, VPCP phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ đã kịp thời trình Thủ tướng để Thủ tướng ký ban hành một chỉ thị ngay tại Hội nghị đó trước sự tán đồng của các doanh nghiệp.

Hay cách đây 2 hôm (ngày 15/1), tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ của Bộ Công thương, Thủ tướng đã ký nghị định cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương. “Chúng ta phải làm nhanh như thế để giải phóng sức sản xuất”, Thủ tướng nói.

Cùng với đó, việc thẩm tra các đề án, chương trình, các văn bản của VPCP cơ bản đúng tiến độ, chất lượng. VPCP đã tổ chức 109 cuộc họp trong năm để trao đổi, thống nhất ý kiến với các bộ trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của VPCP khi trong năm 2017, không còn tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

VPCP cũng được đánh giá cao về tham mưu cắt giảm, xóa bỏ thủ tục hành chính, nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu, trong đó có việc lấy ý kiến thành viên Chính phủ và trình Thủ tướng ký cắt bỏ trên 5.000 thủ tục trong một năm.

Công tác đối thoại của VPCP được triển khai hiệu quả để lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức khác, qua đó tham mưu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Việc đối thoại, lắng nghe để sửa cái sai, cái chậm là cách làm tốt, Thủ tướng ghi nhận.

Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng trong việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, “không để tình trạng bắn chỉ thiên mãi, không thể nói mà không làm, chủ trương và hành động phải đi liền với nhau”.

Tham mưu tuyệt đối chống tham nhũng chính sách

Biểu dương sự cố gắng, kết quả toàn diện, nhiều mặt của VPCP, Thủ tướng mong muốn, VPCP phải tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện phương châm hành động “10 chữ” của Chính phủ (Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả).

Trước hết, về tham mưu tổng hợp, VPCP là người “gác gôn” cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để khắc phục tồn tại, yếu kém, đưa đất nước tiến lên.

Tham mưu phải có tính hệ thống, không mâu thuẫn lẫn nhau; không được chung chung, không để tình trạng chính sách vừa ban hành xong đã lạc hậu, tạo gánh nặng hành chính, phải sửa đổi.

Một yêu cầu quan trọng nữa đối với tham mưu là đề xuất chính sách phải vô tư, trong sáng, vì lợi ích chung, vì nhân dân, không vì lợi ích cá nhân, tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách.

“Với truyền thống 8 chữ vàng “trung thành, trung thực, tận tụy, sáng tạo” đã được Đảng, Nhà nước trao tặng, VPCP phải luôn luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ “việc gì có lợi cho dân thì phải làm, việc gì có hại cho dân thì không làm”, Thủ tướng nhấn mạnh. “Cho nên, VPCP phải là cơ quan gương mẫu, tận lực, tận tâm, phục vụ tốt cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ”.

Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức viên chức VPCP với chủ đề “Kỷ cương, chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Hoài Vũ