Tuyệt đối không thi tuyển vào lớp 6

18/03/2015 06:03

Chiều 17/3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển ký công văn gửi các sở GD-ĐT về việc không thi tuyển vào lớp 6

tuyệt đối không thi tuyển vào lớp 6
 

Theo đó, Bộ GD-ĐT chỉ đạo tuyệt đối không thi tuyển vào lớp 6, Không tổ chức trường chuyên ở bậc tiểu học, THCS, trừ các trường năng khiếu thể dục thể thao. Trong công văn, thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định, việc tuyển sinh vào cơ sở giáo dục phải đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu phổ cập giáo dục THCS trên từng địa bàn; tuyển sinh đủ chỉ tiêu, kế hoạch, không vượt quá quy định về sĩ số học sinh trên lớp và số lớp so với khả năng đáp ứng của nhà trường về tỷ lệ giáo viên/lớp và điều kiện cơ sở vật chất. 

Việc tuyển sinh vào lớp 6 của bậc THCS phải thực hiện theo phương thức xét tuyển Lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng kí vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì các sở GD-ĐT phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ vào quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp và trình cấp có thẩm quyền ở địa phương xem xét quyết định. Mặc dù vậy nhưng không được phép tổ chức thi tuyển đối với bậc học này.

Cúc Anh