Tỷ lệ thất nghiệp quý II đã giảm

11/07/2014 11:22

Theo Tổng cục Thống kê, số người làm việc tính đến thời điểm 1/7/2014 tăng 9,9 triệu người so với 1/7/2005, bình quân 1 năm tăng 0,99 triệu người (tăng trên 2,1%/năm). 

Theo Tổng cục Thống kê, số người làm việc tính đến thời điểm 1/7/2014 tăng 9,9 triệu người so với 1/7/2005, bình quân 1 năm tăng 0,99 triệu người (tăng trên 2,1%/năm). Riêng về xuất khẩu lao động 6 tháng đầu năm nay đạt kết quả tích cực, với hơn 55.000 người, đạt 63,5% kế hoạch cả năm, góp phần đưa tổng số người Việt Nam làm việc tại nước ngoài lên trên 400.000 người.
 

tỷ lệ thất nghiệp quý ii đã giảm

Quý II/2014, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi đã giảm 0,14% so với quý I; tỷ lệ thiếu việc làm cũng giảm được 0,31%. Tổng cục Thống kê nhận định, đây là kết quả của xu hướng tăng trưởng kinh tế cao lên của quý II so với quý I và của 6 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu lao động đang làm việc theo nhóm ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

H.Q