Ụ nổi có phải là tàu biển hay không cần làm cho rõ

09/03/2015 22:17

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi họp bàn về dự thảo Bộ luật Hàng hải sửa đổi.

 

Ụ nổi có phải là tàu biển hay không cần làm cho rõ

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu sửa đổi Bộ luật Hàng hải VN phải đáp ứng được những vấn đề của thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Chiều 9/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hàng hải VN. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc có đưa định nghĩa ụ nổi vào Bộ Luật sửa đổi hay không?

Theo Ban soạn thảo Bộ Luật, ụ nổi không phải là tàu biển mà chỉ là thiết bị chuyên dùng để nậng/hạ tàu biển phục vụ việc sửa chữa, đóng mới tàu thuyền. Nếu đưa định nghĩa ụ nổi vào Bộ luật, cần đưa các định nghĩa về cấu trúc nổi, phao neo, đèn biển nổi, cầu tàu nổi…. Thực tế, không thể liệt kê hết được các cấu trúc nổi. Hơn nữa, định nghĩa thế nào là ụ nổi đã có trong Luật Quản lý chất lượng hàng hóa.

Không đồng tình với giải trình này, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: "Vì ụ nổi không được định nghĩa rõ ràng là tàu biển hay không phải mà dẫn đến bao nhiêu chuyện. “Sửa luật là để đáp ứng được những vấn đề của thực tiễn cuộc sống đặt ra. Định nghĩa ụ nổi dứt khoát phải đưa vào luật. Ụ nổi có phải là tàu biển hay không cần làm cho rõ", Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Chỉ đạo xây dựng dự thảo Bộ luật, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan cần chú trọng đáp ứng được yêu cầu cuộc sống đặt ra, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế cao của ngành Hàng hải, theo đúng nghị quyết Trung ương Đảng đã chỉ ra là tạo đột phá để kinh tế biển phát triển mạnh mẽ, Việt Nam là quốc gia biển, phải giàu lên từ biển.

"Chúng ta phải làm rõ nếu sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải lần này được thông qua sẽ tác động gì tới cuộc sống, tới sản xuất kinh doanh, tới hoạt động kinh tế biển của quốc gia", Bộ trưởng nói. 

Phương Anh