Uber, Grab sẽ được quản lý theo cách mới

22/03/2018 15:11

Quản lý Uber, Grab là vấn đề nóng được quan tâm, các nhà quản lý, chuyên gia đã đưa ra những giải pháp nào?

uber, grab sẽ được quản lý theo cách mới

Quản lý Uber, Grab là vấn đề nóng đang được quan tâm, các nhà quản lý, chuyên gia đã đưa ra những giải pháp nào?

Đến với người dân như một xu hướng tất yếu của sự phát triển, hai năm qua, Grab, Uber đã trở thành một phần đời sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc xuất hiện của loại hình kết nối vận tải mới này tạo nên nhiều tranh luận trái chiều. Từ đây, nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc hiểu rõ hơn về điều kiện kinh doanh vận tải phải tuân thủ theo quy định của Việt Nam cũng như cách các nước đang ứng xử với phương thức kết nối vận tải mới này, Báo Giao thông đã tổ chức tọa đàm trực tuyến: "Quản lý taxi công nghệ và kinh nghiệm quốc tế".

Tại buổi tọa đàm, các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp đã có những ý kiến, đóng góp giải pháp để trao đổi cách thức quản lý taxi công nghệ một cách hiệu quả. Bộ GTVT cho biết sẽ sửa Nghị định 86 trước khi sửa Luật Giao thông đường bộ. Theo dự thảo Nghị định sửa đổi vừa được Bộ Giao thông gửi Bộ Tư pháp, Uber, Grab sẽ phải tuân thủ các điều kiện kinh doanh vận tải. Như vậy, xe của các hãng này phải được dán nhận diện, lái xe phải được đào tạo thêm các kỹ năng... như một pháp nhân kinh doanh vận tải. Trách nhiệm của các địa phương là quản lý số lượng và tổ chức giao thông của taxi phù hợp với năng lực hạ tầng.

Xem chi tiết tại video dưới đây:

Hoàng Nam