Ukraine xem xét đóng cửa biên giới với Nga

26/09/2014 13:52

Tổng thống Ukraine - Petro Poroshenko hôm qua đã ký sắc lệnh "về các biện pháp khẩn cấp bảo vệ Ukraine và củng cố khả năng quốc phòng của đất nước".

Tổng thống Ukraine - Petro Poroshenko hôm qua đã ký sắc lệnh “về các biện pháp khẩn cấp bảo vệ Ukraine và củng cố khả năng quốc phòng của đất nước”.

ukraine xem xét đóng cửa biên giới với nga

Sắc lệnh giao nhiệm vụ nội các soạn thảo khẩn cấp và trình Tổng thống dự thảo luật về việc Ukraine từ bỏ chính sách không liên minh. Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia trong hai tháng trình dự thảo sửa đổi học thuyết quân sự của đất nước. Cũng theo sắc lệnh, ngân sách năm 2015 cần tăng chi phí sản xuất, mua vũ khí và phương tiện vật chất kĩ thuật dùng cho quân sự. Một loạt điều trong sắc lệnh vẫn được giữ bí mật.

Sắc lệnh này cũng yêu cầu Chính phủ xem xét quyết định đóng cửa tạm thời biên giới phía Đông với Nga nhằm ngăn chặn Nga “can thiệp” vào các vấn đề của Ukraine. Bên cạnh đó, biên giới 2.000 km trên bộ giữa hai nước cũng có thể hạn chế “các loại hình giao thông khác” nếu cần thiết. Theo AFP, Hội đồng quốc phòng và an ninh cuối tháng trước đã soạn thảo kế hoạch hạn chế dịch vụ đường sắt và hàng không với Nga.

H.P