Ứng cử ĐBQH phải có giấy khám sức khỏe

15/08/2014 09:00

Các nhiệm kỳ vừa qua, có đại biểu không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ, có đại biểu ốm dài ngày, có đại biểu được bầu nhưng sau đó không thực hiện được nhiệm vụ đại biểu do sức khỏe kém.

TIN LIÊN QUAN

Ứng cử Đbqh phải có giấy khám sức khỏe

Còn về quy định vận động bầu cử (chương VI), Dự thảo Luật đã cụ thể hóa quy định về vận động bầu cử trên cơ sở hướng dẫn về vận động bầu cử tại kỳ bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016. Hai hình thức vận động bầu cử là thông qua Hội nghị cử tri do MTTQ tổ chức và vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo ông Hà Minh Sơn, Phó Trưởng ban công tác đại biểu, trong quá trình soạn thảo, có ý kiến đề nghị nên quy định việc người ứng cử tự mình tiến hành vận động bầu cử thông qua tiếp xúc trực tiếp với cử tri. Ý kiến khác cho rằng, không nên quy định hình thức này bởi cách thức tổ chức bầu cử ở nước ta có đặc thù riêng, người ứng cử phần lớn do cơ quan, tổ chức giới thiệu, do vậy, những người này không có điều kiện tự mình vận động bầu cử so với những người tự ứng cử. 


Trong khi đó, một nội dung cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý là quy định về hồ sơ ứng cử. Đề cập đến quy định trong hồ sơ ứng cử đối với người tự ứng cử phải được ít nhất 30% cử tri nơi cư trú giới thiệu, theo Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc, quy định này là không cần thiết, bởi có thể hạn chế người dân tự ứng cử. 


Trước đó, nhiều đại biểu cũng nhất trí với đề xuất của ban soạn thảo là cần bổ sung lý lịch tư pháp đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cũng đề nghị hồ sơ ứng cử cũng cần có bản kê khai tài sản và xác nhận của MTTQ về người ứng cử trên địa bàn. 


Nhiều ý kiến cũng tán thành quy định bổ sung giấy khám sức khỏe vào Hồ sơ ứng cử. Theo Phó Trưởng ban công tác đại biểu Hà Minh Sơn,  thực tiễn các nhiệm kỳ vừa qua, có tình trạng đại biểu không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ, ở QH có đại biểu ốm dài ngày, có đại biểu được bầu nhưng sau đó không thực hiện được nhiệm vụ đại biểu do sức khỏe.

Minh Tiến