Thứ Tư, 23/10/2019 07:29:03 Hotline: 0901 514 799

Ứng dụng công nghệ thông tin là tiêu chí đánh giá cán bộ

26/01/2018 06:43

Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà cán bộ không xài vi tính, không dùng thư điện tử, đánh máy...

Ứng dụng công nghệ thông tin là tiêu chí đánh giá cán bộ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp chiều 25/1

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại buổi họp triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia chiều qua (25/1). Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ cần nghiên cứu đưa kỹ năng kể trên thành tiêu chí đánh giá năng lực các đơn vị và cán bộ.

Hàng trăm nghìn hồ sơ nộp, giải quyết trực tuyến

Mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ: “Chính phủ luôn nhắc phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cố gắng giảm thủ tục hành chính (TTHC), tăng dịch vụ công trực tuyến để đỡ phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”.

“Thời gian qua, Bộ GTVT đã quan tâm thực hiện chủ trương này. Tại mỗi kỳ họp, Ban Cán sự đảng Bộ đều rà soát TTHC, xây dựng thể chế… song rõ ràng vẫn còn nhiều chỗ, nhiều nơi chưa đạt yêu cầu”, Bộ trưởng nói và đặt câu hỏi: “Thời gian tới phải làm gì, còn những thủ tục nào có thể loại bỏ, thủ tục nào có thể cung cấp trực tuyến, khó ở đâu, vướng chỗ nào, gỡ ra sao?”.

"Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN chính là giải pháp để công khai minh bạch, phòng chống tham nhũng, đỡ tốn thời gian, sức lực của người dân, doanh nghiệp. Các đơn vị cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên cả thời gian, nguồn lực, nhân lực, để có thể tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp."

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Báo cáo Bộ trưởng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT Phạm Duy Ninh cho biết, hiện tại có 11 bộ/ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số 47 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. “Bộ GTVT là Bộ đầu tiên tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (từ tháng 11/2014). Hiện Bộ có 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong đó hàng hải 5 thủ tục, đăng kiểm 5 thủ tục, đường thủy nội địa 2 thủ tục”, ông Ninh nói và cho biết thêm: Tính đến ngày 31/12/2017, lĩnh vực hàng hải có hơn 85.600 hồ sơ nộp trực tuyến, đã hoàn thành giải quyết gần 80.000 hồ sơ (đạt tỷ lệ 93,3%).

Cục Đăng kiểm VN cũng đã triển khai trên toàn quốc các thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe và động cơ nhập khẩu. Trong năm 2017 có hơn 26.800 hồ sơ nộp trực tuyến, đã hoàn thành giải quyết hơn 21.100 hồ sơ (97,2%), cấp hơn 386.000 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường.

“Hiện, Cục Đăng kiểm VN đã hoàn toàn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tuyến, không còn hồ sơ nộp trực tiếp”, ông Ninh nói và khẳng định, Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại đánh giá Bộ GTVT là cơ quan tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong số các bộ tham gia. Báo cáo tại cuộc họp Ủy ban chỉ đạo ngày 9/1/2018, Bộ GTVT có 200.300 hồ sơ trên tổng số hơn 790.700 hồ sơ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (chiếm 25,34 %). Bộ cũng có hơn 7.700 trên tổng số gần 20.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (chiếm tỷ lệ 38,58%).

Trong kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, ông Ninh cho biết, Bộ GTVT dự kiến triển khai mới 84 thủ tục hành chính, trong đó riêng đường bộ 74 thủ tục, hàng không 3 thủ tục, hàng hải 3 thủ tục và đường thuỷ nội địa 4 thủ tục.

Kiện toàn lại Ban chỉ đạo về cơ chế một cửa quốc gia ngành GTVT

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực cải cách hành chính, cải cách TTHC, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến, tham gia tốt vào Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, giảm nhiều thủ tục thực hiện thủ công… Tuy nhiên, trình độ ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn, quản lý điều hành, kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Một số đơn vị, một số mảng còn trì trệ, một số Thủ trưởng cơ quan đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

“Các đơn vị có liên quan, đặc biệt là Thủ trưởng đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vai trò của công nghệ thông tin. Giỏi CNTT mới đáp ứng được yêu cầu hiện nay, mới có điều kiện phát triển”, Bộ trưởng nói.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo về Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN của Bộ GTVT, điều chỉnh thành phần. Tổng cục trưởng, cục trưởng các cục phải nằm trong Ban chỉ đạo. Cùng đó là các vụ có liên quan. Bộ trưởng cũng giao Thứ trưởng Nguyễn Nhật xây dựng chiến lược phát triển CNTT của bộ.

“Phải coi ứng dụng công nghệ thông tin là một tiêu chí để đánh giá cán bộ. Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà cán bộ không xài vi tính, không dùng thư điện tử, đánh máy “mổ cò” thì hội nhập cách nào, phát triển cách nào. Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ cần nghiên cứu đưa tiêu chí này vào đánh giá năng lực các đơn vị, năng lực cán bộ”, Bộ trưởng nói.

Thanh Bình