Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 vào nông nghiệp

28/11/2018 06:49

Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự cường vươn lên của nông dân.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 vào nông nghiệp 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Hội nghị tam nông).

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho biết, tổng ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn luôn tăng với tốc độ cao hơn mức bình quân của nền kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, còn rất nhiều tồn tại, bất cập. Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế T.Ư Cao Đức Phát cho biết, vẫn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, có nơi lại có biểu hiện lạm dụng sự đóng góp của người dân để thực hiện các nhiệm vụ công cộng. Một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp, mang nặng tính bao cấp, xin cho nên hầu như không đi vào cuộc sống.

Nhấn mạnh quan điểm “không nêu thành tích quá nhiều”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập cần khắc phục để làm tốt hơn trong thời gian tới. Trước hết, đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp. Số dân làm nông nghiệp còn khá cao trong khi số DN trực tiếp đầu tư sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% tổng số DN (7.600 DN), trong đó đa phần là DN có quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Việc huy động vốn, tiếp cận với các dịch vụ tín dụng, ngân hàng còn hạn chế, chi phí vốn còn cao. Khoảng 1/2 số hộ gia đình nông thôn vẫn không thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và tín dụng phi chính thức (tín dụng “đen”) vẫn còn xuất hiện ở nhiều vùng nông thôn. Việc áp dụng tiến bộ khoa học trong nông nghiệp nhìn chung còn yếu, công nghệ lạc hậu, dẫn đến 90% hàng nông sản Việt Nam là xuất nguyên liệu thô, chưa qua chế biến…

Từ phân tích trên, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân. Cần khắc phục tinh thần tự ti, ỷ lại, chờ đợi của một bộ phận nông dân. Đảng, Nhà nước phải cùng với nông dân, sống trong lòng nông dân để làm cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp và nông thôn.

“Trong thập kỷ tới hay một vài thập kỷ ngắn tới đây, Việt Nam đứng ở đâu? Chúng ta đứng trong tốp 15 nước về nông nghiệp được không?”, Thủ tướng đặt câu hỏi và cho rằng, phải chuyển từ tư duy nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp và hội nhập sâu rộng; phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 vào nông nghiệp, khắc phục sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. 

Anh Thư