Khoa học... bỏ xó

Kính cận hôm nay được mời đi dự hội thảo, tên sự kiện to lắm, nào là công nghệ đám mây với 4.0...