Thứ Tư, 29/01/2020 22:39:16 Hotline: 0901 514 799

Khoa học... bỏ xó

Kính cận hôm nay được mời đi dự hội thảo, tên sự kiện to lắm, nào là công nghệ đám mây với 4.0...