Ứng khẩn cấp 30 tỷ bồi thường cho dân Dự án luồng sông Hậu

11/04/2018 19:57

Phó Thủ tướng đồng ý bố trí khẩn cấp 30 tỷ chi trả bồi thường cho các hộ dân Dự án luồng sông Hậu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý bố trí khẩn cấp khoảng 30 tỷ đồng chi trả bồi thường cho các hộ dân Dự án luồng sông Hậu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và tác động, ảnh hưởng của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý bố trí khẩn cấp khoảng 30 tỷ đồng để chi trả bồi thường cho các hộ dân, giao Bộ GTVT thống nhất với UBND tỉnh Trà Vinh về việc ứng trước kinh phí thực hiện và tính toán vào kinh phí thực hiện Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT trao đổi, thống nhất với UBND tỉnh Trà Vinh để giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền về việc thu hồi và đền bù toàn bộ diện tích trong phạm vi đã cắm mốc ghi nhận sạt lở 15m từ mốc giải phóng mặt bằng vào phía trong dọc bờ kênh Quan Chánh Bố và dọc sông Kênh Xáng, kinh phí thực hiện từ nguồn vốn của Dự án Luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được yêu cầu khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giai đoạn 2014-2016 và thực hiện đầu tư các hạng mục thiết yếu của dự án giai đoạn 2.

Cùng với đó, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Trà Vinh và các cơ quan liên quan thống nhất lựa chọn các hạng mục ưu tiên để thực hiện phù hợp với khả năng bố trí nguồn kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu theo quy định của pháp luật.

Về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Trà Vinh thực hiện Đề án cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông 4 xã đảo trên địa bàn huyện Duyên Hải, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, thẩm định Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá tác động, ảnh hưởng của các dự án đầu tư trên tuyến luồng sông Hậu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; hỗ trợ cho tỉnh nguồn kinh phí dự phòng hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thống nhất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện việc hỗ trợ tỉnh thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt đối với các dự án thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải; hướng dẫn thực hiện giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm vật, chất nạo vét.

Về việc thực hiện nạo vét thông luồng vàm sông Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải kết hợp với tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ GTVT tổ chức hướng dẫn UBND tỉnh Trà Vinh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền về việc hỗ  trợ đầu tư 2 bến phà và nâng cấp đường trục chính Cù lao Tân Quy.

Hoài Vũ