Thứ Hai, 27/01/2020 01:53:52 Hotline: 0901 514 799
7. Hạn chế tới các quán bar: Những lần gặp gỡ bạn bè, hẹn hò hoặc bàn chuyện công việc sắp tới bạn nên sắp xếp tại quán cà phê thay vì quán rượu. Ngoài ra, nhiều lựa chọn khác bạn có thể thử như đến các quán cà phê âm nhạc, sân chơi bowling, các quán ăn có khuôn viên đẹp hoặc bất cứ đâu có thể loại trừ đồ uống được phục vụ là rượu.
7. Hạn chế tới các quán bar: Những lần gặp gỡ bạn bè, hẹn hò hoặc bàn chuyện công việc sắp tới bạn nên sắp xếp tại quán cà phê thay vì quán rượu. Ngoài ra, nhiều lựa chọn khác bạn có thể thử như đến các quán cà phê âm nhạc, sân chơi bowling, các quán ăn có khuôn viên đẹp hoặc bất cứ đâu có thể loại trừ đồ uống được phục vụ là rượu.
Linh Trang (Theo RD)