Ưu điểm của bảo hiểm vật chất xe do Bảo hiểm PVI cung cấp

15/09/2017 21:06

Bảo hiểm PVI được ghi nhận là nhà bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam.

Ưu điểm của bảo hiểm vật chất xe do bảo hiểm pvi cung cấp

Khi tham gia bảo hiểm vật chất xe của Bảo hiểm PVI, khách hàng sẽ được bồi thường toàn bộ chi phí thay thế mới cho những tổn thất hay thiệt hại vật chất phạm vi bảo hiểm 

Trong suốt 3 năm qua, Bảo hiểm PVI được ghi nhận là nhà bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam. Bảo hiểm PVI thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi bằng việc chuẩn hóa quy trình phục vụ khách hàng trên toàn quốc, đẩy nhanh công tác giải quyết khiếu nại, thực hiện tốt bảo lãnh và chi trả bảo hiểm.

Khi tham gia bảo hiểm vật chất xe của Bảo hiểm PVI, tùy gói bảo hiểm, khách hàng sẽ được bồi thường toàn bộ chi phí thay thế mới cho những tổn thất hay thiệt hại vật chất đối với xe cơ giới thuộc phạm vi bảo hiểm mà không bị áp dụng bất kỳ một khoản khấu trừ, khấu hao nào đối với những vật tư, phụ tùng bị thiệt hại. Đặc biệt, đối với xe ô tô có tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe và vị thiệt hại động cơ (bị thủy kích) do lỗi vô ý của lái xe đi vào đường ngập nước sẽ được Bảo hiểm PVI bồi thường nếu khách hàng tham gia điều khoản mở rộng về thủy kích. Không những thế, Bảo hiểm PVI sẽ trả chi phí cứu hộ xe tham gia bảo hiểm từ nơi xảy ra tổn thất đến cơ sở sửa chữa gần nhất.

Trường hợp đối với các loại xe mà nhà sản xuất chỉ cung cấp toàn bộ tổng thành động cơ (không cung cấp riêng các bộ phận, chi tiết đơn lẻ), Bảo hiểm PVI chấp nhận giải quyết bồi thường có khấu trừ 10% số tiền bồi thường cho toàn bộ tổng thành động cơ phải thay thế (sau khi đã tính khấu hao đối với trường hợp khách hàng không tham gia điều khoản bổ sung không khấu hao phụ tùng, vật tư thay mới) trên cơ sở có xác nhận về chính sách bán hàng của nhà sản xuất. Các trường hợp thay thế bộ phận của động cơ, Bảo hiểm PVI sẽ áp dụng mức khấu trừ 20% số tiền  thay thế hoặc 3.000.000 đồng/vụ tổn thất, tùy thuộc số nào lớn hơn.

Hoàng Ngân