Ưu tiên thủ tục chuyển đổi hơn 106 ha rừng cho dự án giao thông miền núi

27/03/2023 17:16

Bộ GTVT đề nghị ưu tiên thẩm định các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để dự án kết nối giao thông miền núi kịp về đích năm 2024.

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN); Tổng cục Lâm nghiệp ưu tiên xem xét hồ sơ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ưu tiên thủ tục chuyển đổi hơn 106 ha rừng cho dự án giao thông miền núi

Hiện nay, việc triển khai các gói thầu xây lắp dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn gặp nhiều khó khăn về mặt bằng - Ảnh minh họa

Theo Bộ GTVT, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đi qua địa phận 3 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái với tổng diện tích đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là hơn 106 ha.

Căn cứ các quy định pháp luật, UBND các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có quy mô của dự án gồm 2 tuyến: Tuyến 1 kết nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội - Lào Cai với chiều dài khoảng 147km, quy mô cấp 3 miền núi. Tuyến 2 nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Hà Nội - Lào Cai có chiều dài khoảng 53km, đường cấp 4 miền núi.

Tính đến đầu tháng 3/2023, dự án đã triển khai thi công 8/11 gói thầu, sản lượng đạt 6,64%, chậm 1%.

3 gói thầu còn lại, công tác lựa chọn nhà thầu chậm kéo dài do ADB nhiều lần yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu; kinh phí GPMB tăng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

UBND các tỉnh cũng đã có báo cáo giải trình. Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện dự thảo văn bản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vào tháng 8/2022.

Tuy nhiên, ngày 16/6/2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 61/2022/QH15 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Triển khai các Nghị quyết liên quan của Chính phủ, UBND các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái đã cơ bản hoàn thành các hồ sơ, thủ tục và ban hành các Nghị quyết , Quyết định đối với việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng hoặc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, báo cáo Bộ NN&PTNT.

Theo Bộ GTVT, hiện nay, các gói thầu xây lắp của dự án đã triển khai thi công trên hiện trường.

Tuy nhiên, các gói thầu đều gặp khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB do đặc thù của dự án là địa hình miền núi, phạm vi thi công các gói thầu hầu hết đều có diện tích thu hồi đất rừng.

“Đây lại là dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhà tài trợ ADB, Hiệp định vay vốn sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2025, yêu cầu dự án phải toàn bộ trước ngày 31/12/2024.

Nếu công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không được hoàn thành sớm để đủ điều kiện thực hiện công tác GPMB, tổ chức thi công đồng loạt các gói thầu trong đầu quý 2/2023 ,dự án sẽ khó đáp ứng được tiến độ yêu cầu”, Bộ GTVT nhận định.

Trước tiến độ yêu cầu rất cấp bách, Bộ GTVT đề nghị Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp quan tâm, ưu tiên xem xét tách hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án để thẩm định, hoàn tất các thủ tục đồng thời với quá trình các địa phương hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (hoặc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng) để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án.

Nam Khánh