Ưu việt của bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên

05/08/2017 08:27

Bảo hiểm toàn diện HS-SV của Bảo hiểm PVI có nhiều ưu việt hơn so với bảo hiểm y tế bắt buộc.

Ưu việt của bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên 1

Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên của Bảo hiểm PVI có nhiều ưu việt hơn so với bảo hiểm y tế bắt buộc 

Hỏi: Xin hỏi, bảo hiểm toàn diện học sinh - sinh viên của Bảo hiểm PVI có gì ưu việt hơn so với bảo hiểm y tế bắt buộc?

Thanh Hà (Bắc Ninh)

Trả lời: Bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên của Bảo hiểm PVI có nhiều ưu việt hơn so với bảo hiểm y tế bắt buộc như sau: 

-  Cơ sở khám chữa bệnh mở rộng hơn so với bảo hiểm y tế bắt buộc. Bảo hiểm PVI thanh toán chi phí y tế tại tất cả các cơ sở y tế có giấy phép hoạt động hợp pháp, và cung cấp được chứng từ hợp lệ.

-   Người được bảo hiểm có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm muốn tham gia.

-   Phạm vi bảo hiểm rộng hơn so với bảo hiểm y tế bắt buộc: chi trả cả quyền lợi tử vong, trợ cấp ngày nằm viện.

-   Thủ tục, chứng từ cung cấp yêu cầu bồi thường đơn giản và nhanh chóng hơn so với bảo hiểm y tế bắt buộc.

Bạn có thể liên hệ tới Công ty Bảo hiểm PVI tại địa phương hoặc gọi điện tới tổng đài 1900 545458 của Bảo hiểm PVI để được hỗ trợ.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI