Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi nạn nhân TNGT tại BV Việt Đức

07/11/2014 18:28

Nâng cao khả năng sơ cấp cứu cho người bị tai nạn và cung cấp thêm trang thiết bị cấp cứu là các phần việc UB ATGT Quốc gia sẽ triển khai...