Uỷ ban Kiểm tra T.Ư: Cấm giao lưu, nhận tiền khi đi kiểm tra

19/05/2018 15:57

Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư không được nhận tiền, giao lưu với người được kiểm tra, giám sát.

uỷ ban kiểm tra t.Ư: cấm giao lưu, nhận tiền khi đi kiểm tra

Một phiên họp của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khi ông Trần Quốc Vượng còn giữ cương vị Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành quy định mới về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát do cơ quan này thành lập để thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp trên giao. 

Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư hoạt động thế nào?

Theo quy định này, đoàn sẽ có số lượng từ 3 đến 5 người, trường hợp đặc biệt có thể xin ý kiến Chủ nhiệm Ủy ban.

Đoàn có quyền yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên liên quan chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát và chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu; khi cần thiết, đoàn được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ để phục vụ cho việc thẩm tra, xác minh.

Quy định nêu rõ đoàn kiểm tra, giám sát phải ghi đầy đủ nhật ký hoạt động, lập và nộp hồ sơ lưu trữ chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày đoàn thông báo kết luận của Ủy ban đến tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, Trưởng đoàn có quyền yêu cầu người được kiểm tra, giám sát đến cơ quan Ủy ban để giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan khi cần thiết; yêu cầu các tổ chức đảng triệu tập đảng viên dự hội nghị theo quy định.

Bên cạnh đó, trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu về các hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình kiểm tra, giám sát của các thành viên trong đoàn.

Khi phát hiện bản thân hoặc thành viên trong đoàn có quan hệ họ hàng với người được kiểm tra, giám sát hoặc có hành vi, việc làm trái quy định của Đảng, Nhà nước và Ủy ban, các thành viên phải chủ động báo cáo Trưởng đoàn và Phó chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn.

Cấm sử dụng phương tiện, tài sản của đơn vị, người bị kiểm tra

Quy định này của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư cũng liệt kê hàng loạt những việc đoàn kiểm tra, giám sát không được làm.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra, giám sát không được nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất; tổ chức hoặc tham gia giao lưu với người được kiểm tra, giám sát và các bên có liên quan dưới mọi hình thức; không được gây khó khăn hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, công tâm, khách quan với tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát.

Quy định cũng nghiêm cấm sử dụng phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân tại nơi đang kiểm tra, giám sát phục vụ nhu cầu cá nhân; hứa hẹn với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện yêu cầu, đề nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm tra, giám sát trái quy định của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đoàn công tác không được cản trở, can thiệp, tác động trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động kiểm tra, giám sát; tiết lộ hoặc cung cấp thông tin, tài liệu và nội dung kiểm tra, giám sát khi chưa có kết luận chính thức hoặc đã có kết luận chính thức nhưng chưa được phép công bố.

Quy định nêu rõ, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình kiểm tra, giám sát không được làm mất, hư hỏng, làm biến dạng hoặc tiêu hủy; kết quả kiểm tra, giám sát không được làm sai lệch. 

Đoàn sẽ tham mưu cho Thường trực Ủy ban và Ủy ban xây dựng, ban hành thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát và quyết định kỷ luật (nếu có).

Hoài Vũ