Ủy ban Pháp luật Quốc hội làm việc với Cục Hàng hải VN

02/03/2015 18:44

Chiều 2/3, Ủy ban Pháp luật QH đã làm việc với Cục Hàng hải VN liên quan đến sửa đổi Bộ luật Hàng hải.

Ủy ban pháp luật quốc hội làm việc với cục hàng hải vn
Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải VN phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải VN, quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải VN đảm bảo các nguyên tắc: thống nhất giữa pháp luật hàng hải với pháp luật chuyên ngành, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hàng hải và hội nhập quốc tế, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển.

Ông Nhật cho biết, nội dung cơ bản sửa đổi Bộ luật được Cục Hàng hải soạn thảo với 58/261 điều được sửa đổi, bổ sung chiếm 22,2% tổng số điều của Bộ luật, cụ thể như: Quyền vận tải nội địa (điều 7), trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng hàng (điều 8), thanh tra hàng hải (điều 9),...

Ủy ban pháp luật quốc hội làm việc với cục hàng hải vn
Thống nhất với ý kiến của Cục Hàng hải VN, ông Phan Trung Lý cho biết, Ủy ban Pháp luật Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải VN trong quá trình xây dựng nội dung dự án sửa đổi Bộ luật Hàng hải

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội đề nghị, Cục Hàng hải VN rà soát, bổ sung sửa đổi thêm các nội dung ở từng lĩnh vực còn vướng mắc trong Bộ luật Hàng hải hiện hành để tạo ra những cơ chế tốt hơn, thúc đẩy các doanh nghiệp hàng hải phát triển mạnh mẽ hơn,...

Tại buổi làm việc, Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Cục Hàng hải VN thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nội dung dự án sửa đổi Bộ luật Hàng hải trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tháng 4/2015.

Đình Quang