Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

09/12/2020 18:57

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức 1

Khu Thủ Đức nhìn từ trên cao

Chiều nay (9/12), tiếp tục phiên họp thứ 51, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh.

Theo Nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của Quận 2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người của Quận 9 và toàn bộ 47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người.

TP Thủ Đức giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Nghị quyết cũng thống nhất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Thủ Đức như sau: Nhập toàn bộ 1,74 km2 diện tích tự nhiên, 124 người của phường An Khánh vào phường Thủ Thiêm. Sau khi nhập, phường Thủ Thiêm có 3,25 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 428 người.

Sau khi thành lập TP Thủ Đức và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, TP Thủ Đức có 34 phường.

Nghị quyết cũng quy định về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hồ Chí Minh ở Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận Phú Nhuận...

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng giải thể TAND, Viện KSND Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập TAND, Viện KSND TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, TP Hồ Chí Minh có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 312 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 58 xã, 249 phường và 5 thị trấn.

Mô hình chính quyền địa phương ở thành phố Thủ Đức có cả HĐND và UBND thành phố, tuy nhiên các phường thuộc Thủ Đức sẽ không tổ chức HĐND.

Do việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở TP Hồ Chí Minh được tiến hành sau thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tập trung chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị ở những đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp để bảo đảm sớm ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Phát biểu tại phiên làm việc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, sau khi sáp nhập để thành lập TP Thủ Đức sẽ có 644 người dôi dư ở cấp huyện và cấp xã.

“Chúng tôi cam kết với Bộ Nội vụ là sẽ cố gắng sắp xếp số cán bộ dôi dư đến năm 2022 sẽ xong. Thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức để tạo sự đồng thuận khi sắp xếp; đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và lộ trình phù hợp” – ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Liên quan đến đề nghị của Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình về bổ sung biên chế cũng như quan tâm đến cơ sở vật chất cho hệ thống toà án, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về mặt nguyên tắc sẽ cho cơ chế đặc thù đối với các cơ quan tư pháp ở Thủ Đức vì khối lượng công việc của ngành hiện nay rất lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo sự đồng bộ với các cơ quan khác cũng như chính sách chế độ tiền lương, vị trí việc làm, vấn đề này sẽ được xem xét sau.

Phùng Đô