Uzbekistan: Trái học thuyết quốc phòng, Mỹ không được triển khai căn cứ

10/05/2021 19:45

Uzbekistan chỉ ra sự bất khả thi của việc đặt các căn cứ của Mỹ ở nước này.

Uzbekistan: Trái học thuyết quốc phòng, Mỹ không được triển khai căn cứ 1

Quân đội Uzbekistan.

Theo truyền thông Nga, ngày 10/5, chính quyền Uzbekistan tuyên bố rằng, việc triển khai các căn cứ quân sự của Mỹ ở Uzbekistan là không thể vì nó mâu thuẫn với học thuyết quốc phòng của nước này.

Bộ Quốc phòng Uzbekistan trước đó đã bình luận về bài báo được đăng trên tờ Wall Street Journal, trong đó nói rằng Hoa Kỳ sau khi rút quân khỏi Afghanistan, có thể triển khai lực lượng của mình ở Uzbekistan và Tajikistan.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Uzbekistan cho biết: “Đã có câu trả lời rõ ràng và chính xác cho những câu hỏi này - Uzbekistan ngăn chặn việc triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình”.

Cũng cần lưu ý rằng nguyên tắc này được đưa vào khái niệm chính sách đối ngoại của Uzbekistan.

Bình Nguyên