V-League 2017: Lộ diện những đội bóng... một người

02/03/2017 07:20

Nhiều đội bóng ở V-League 2017 đang sống nhờ sự tỏa sáng của chỉ một, hai cá nhân.

Hữu Hiệp