Vai trò của Công đoàn Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ

03/11/2017 10:38

Công đoàn Ban ĐNB đã tạo sự đoàn kết, gắn bó, tinh thần hăng say công việc trong toàn thể CBCNVLĐ.

vai trò của công đoàn ban quản lý dự án khí Đông nam bộ

Công đoàn Ban ĐNB đã tổ chức thành công các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Ban

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền

Trong giai đoạn 2012-2017, Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ (Ban ĐNB) được giao quản lý những dự án trọng điểm của ngành và của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) như: Dự án đường ống dẫn khí NCS2 – giai đoạn 1; Dự án tách Ethane từ hỗn hợp nguồn khí bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn; Dự án thu gom khí Đại Hùng; Dự án đường ống dẫn khí NCS2 – giai đoạn 2; Dự án thu gom khí Sư Tử Trắng. Để thực hiện được nhiệm vụ này, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Tổng Công ty (TCT) và Lãnh đạo Ban, các phong trào thi đua cũng được quan tâm và được phát động rộng khắp trong toàn Ban, các đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Công đoàn. Ban chấp hành và đội ngũ đoàn viên Công đoàn luôn nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu quản lý dự án an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà TCT giao.

Công đoàn Ban ĐNB đã tổ chức thắng lợi các phong trào thi đua của Ban và của PV GAS, trong đó có đăng ký công trình trọng điểm thi đua cấp ngành cho Dự án đường ống dẫn khí NCS2 – giai đoạn 1, góp phần hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do cấp trên giao phó.

Tính đến nay, Dự án đường ống dẫn khí NCS2 – giai đoạn 1 đã hoàn thành tổng thể, các gói thầu đang tiến hành thanh quyết toán và Ban đang tiến hành thực hiện chuẩn bị công tác quyết toán vốn đầu tư dự án; Dự án tách Ethane từ hỗn hợp nguồn khí bể Cửu Long và bể Nam Côn sơn đã hoàn thiện gói FS, đánh giá tác động môi trường và hoàn thành quyết toán chi phí với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn (LSP), lập và trình Tập đoàn PreFS theo ý kiến Tập đoàn; Dự án thu gom khí Đại Hùng: Tập đoàn giao cho PV GAS làm chủ đầu tư dự án, sau đó PV GAS đã giao cho Ban ĐNB triển khai dự án gồm các gói thầu: FS, khảo sát phục vụ bản vẽ thi công, gói đánh giá tác động môi trường, gói đánh giá định lượng rủi ro. Đến tháng 2-2014, theo chỉ đạo của Tập đoàn, dự án chuyển sang cho PVEP - POC làm chủ đầu tư. Ban ĐNB đã hoàn thành quyết toán các gói thầu với PVEP-POC; Dự án đường ống dẫn khí NCS2 – giai đoạn 2: Ban đã thực hiện lập và trình TCT, Tập đoàn cập nhật báo cáo đầu tư dự án và đang cùng TCT giải trình ý kiến của Tập Đoàn; Dự án án thu gom khí Sư Tử Trắng: Đang thực hiện triển khai lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu gồm: FS, khảo sát, đánh giá tác động môi trường.

Tính đến 30-6-2017, Ban ĐNB có 60 CBCNV, trong đó có 15 lao động nữ và 45 lao động nam, tất cả đều được ký hợp đồng lao động với Ban ĐNB/TCT và được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn trình độ khả năng của từng người. Những người lao động mới được tham gia buổi tập huấn về định hướng nhân viên, trong đó có đề cập cụ thể đến các quy định của Luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, chính sách nhân viên và nội quy lao động cũng như các quy định khác về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ban ĐNB đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa để không xảy ra tai nạn lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tổ chức các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ, đi tham quan du lịch; tổ chức tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, ma chay,... Trong các năm qua, giá dầu liên tục giảm ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị trong ngành Dầu khí trong và ngoài nước, nhưng TCT vẫn giữ được ổn định công ăn việc làm cũng như thu nhập cho toàn CBCNV của Ban nói riêng và TCT nói chung.

Trong năm 2016, Ban chuyển trụ sở từ Vũng Tàu về TP HCM, Công đoàn đã phối hợp chính quyền đề xuất TCT hỗ trợ cho CBCNV tiền thuê nhà 1 năm, tiền trợ cấp 1 tháng lương và hỗ trợ thuê xe đưa đón đi về cuối tuần/đầu tuần cho những CNCNV có gia đình đang sinh sống tại Vũng Tàu.

Thực hiện tốt dân chủ cơ sở

Cùng với việc chăm lo tốt cho người lao động, Chi ủy, Ban lãnh đạo ĐNB đã chủ động phối hợp và thống nhất chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. Tinh thần dân chủ tại Ban ĐNB được phát huy trên các lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền lương, thưởng, tổ chức bổ nhiệm cán bộ, xét nâng lương, nâng ngạch... Các chế độ chính sách, quy chế, quy định liên quan đến cán bộ, công nhân viên được công khai hóa, phổ biến dưới hình thức họp giao ban, thông báo, phổ biến trực tiếp tại các cuộc họp, mạng internet, mạng nội bộ... để công khai đến toàn bộ người lao động trong Ban.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Ban ĐNB đã phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị Người lao động vào các năm 2013, 2014, 2015, 2016. Thông qua Hội nghị, Ban ĐNB đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể của PV GAS. Những bức xúc của người lao động được cấp ủy, Ban lãnh đạo chú trọng, tập trung chỉ đạo giải quyết thấu đáo, nên không có các khiếu nại.

Công đoàn cũng tích cực tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của người lao động như: việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, điều kiện lao động, các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN…), đảm bào quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.

Có thể thấy, sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và Chính quyền Ban ĐNB ngày càng chặt chẽ, đã và đang góp phần giúp cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng gắn kết với công tác quản lý của đơn vị.

Trong giai đoạn tới, (2017 – 2022), Công đoàn Ban ĐNB phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền duy trì sự đoàn kết nhất trí nội bộ cao trong công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quản lý các dự án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch TCT giao, quản lý triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Với phương châm hành động chung của Ban là “Xây dựng tập thể Ban ĐNB mạnh về lực, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững về Luật, đoàn kết, lao động sáng tạo, hiệu quả”, Ban chấp hành Công đoàn Ban ĐNB kêu gọi toàn thể CBCNV ra sức thi đua lao động góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban năm 2017 và các năm tiếp theo: Hoàn thành quyết toán dự án NCS2- giai đoạn 1 và triển khai dự án NCS2- giai đoạn 2, dự án tách ethane, dự án thu gom khí Sư Tử Trắng để hoàn thành gas-in theo đúng tiến độ đề ra. 

P.V