VAMC đã mua gần 51.000 tỷ đồng nợ xấu

04/07/2014 08:56

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Nguyễn Quốc Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, VAMC đã mua được 11.414 tỷ đồng nợ xấu từ các TCTD. 

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Nguyễn Quốc Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, VAMC đã mua được 11.414 tỷ đồng nợ xấu từ các TCTD.

vamc đã mua gần 51.000 tỷ đồng nợ xấu

Như vậy, lũy kế từ khi mua nợ ngày 11/10/2013 đến ngày 1/7/2014, tổng nợ xấu đã mua của các TCTD là 50.721 tỷ đồng. VAMC đang chuẩn bị ký hợp đồng mua khoảng 1.200 tỷ đồng nợ gốc của VietinBank và tổng giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành là 900 tỷ đồng.


Cũng theo ông Hùng, tính đến thời điểm này, VAMC đã bán và thu hồi được nợ là 996 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VAMC đã tổ chức cơ cấu các khoản nợ của các TCTD gồm 112 khách hàng với số tiền là 9.071 tỷ đồng.

Bảo Nguyên