Văn hóa an toàn hàng không gắn với "4 xin, 4 luôn"

27/12/2014 07:50

Thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT về tổ chức phát động phong trào thi đua, thực hiện văn hóa công sở, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp theo phương châm...

Văn hóa an toàn hàng không gắn với

Văn hóa an toàn hàng không trong đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực hàng không đã được cụ thể hóa với nhiều nội dung. Trong đó có việc loại bỏ mọi tư tưởng, hành động quan liêu trong công việc. Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình, thủ tục, nội quy, quy định, thời gian làm việc. Cùng đó lối làm việc, chất lượng phục vụ cũng được nâng cao, giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời gian theo quy định. Đối với việc giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân, đồng nghiệp tận tình, chu đáo và thân thiện hơn, không để hồ sơ trễ hẹn, không gây khó khăn, phiền hà, vô cảm với hành khách...

Thiết thực nhất trong việc thực hiện “4 xin, 4 luôn” là việc ngành Hàng không dân dụng triển khai khẩu hiệu “An toàn, điều hòa, hiệu quả”, trong đó yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu như hệ thống bảo đảm an toàn hàng không được xem như một con cá, thì văn hóa an toàn hàng không là nước. Nước có trong lành, cá mới sống khỏe, sống tốt và ngược lại. Xây dựng văn hóa công sở theo tinh thần 4 xin, 4 luôn nhằm củng cố về chất văn hóa an toàn hàng không cũng nhằm mục đích, tôn chỉ cao nhất là củng cố vững chắc hệ thống bảo đảm an toàn, bảo đảm cho những chuyến bay an toàn, điều hòa, hiệu quả.

Xây dựng văn hóa an toàn hàng không là một quá trình lâu dài, bền bỉ, sáng tạo. Với sự xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ ngành Hàng không, nắm vững và triển khai phương châm “4 xin, 4 luôn”, chính là chìa khóa để thực hiện thắng lợi cuộc vận động nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014 - 2020.

Nhật Minh