Văn khấn cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp đầy đủ nhất

18/01/2017 12:16

Dưới đây là các bài văn khấn cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp đầy đủ nhất.

văn khấn cúng ông công, ông táo ngày 23 tháng chạp đầy đủ nhất

Văn cúng ông Công, ông Táo (Ảnh minh họa)

Văn khấn cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp đầy đủ nhất:

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, người Việt xưa thường cho rằng: Trong mỗi gia đình đều có ba vị Thần Táo Quân trông nom cuộc sống, định đoạt phước đức cho gia đình. Vì vậy cứ đến ngày 23 tháng Chạp (ngày 23/12 Âm lịch) hàng năm, các gia đình sẽ làm mâm cơm cúng, tiễn ông Táo lên thiên đình để báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Ngọc Hoàng.

Dưới đây là các bài văn khấn cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp đầy đủ nhất, được các nhà nghiên cứu sưu tầm.

Bài cúng khấn Tết ông Táo 23 tháng Chạp

(Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin)

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là:...    Ngụ tại:...

Hôm nay ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Bài khấn nôm ngày 23 tháng Chạp

(Theo Nguyễn Thị Nhi - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Hôm nay là ngày... tháng... năm.

Tên con là..., cùng toàn gia ở tại...

Kính lạy đức "Đông Trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân:

(Có thể khấn thêm: Thổ địa Long Mạch Tôn Thần. Ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính Thần)

Hàng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp. Gia đình sửa lễ bạc dâng lên. Cảm tạ phúc dày nhờ Thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho:

Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà. Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người no ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng.

Cẩn cáo (vái 4 vái).

M.Anh