Văn khấn Rằm tháng Giêng 2023 đầy đủ chuẩn nhất

31/01/2023 19:00

Từ xa xưa, người Việt luôn quan niệm “Lễ Phật cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vì vậy nhiều gia đình rất coi trọng ngày lễ này.

văn khấn rằm tháng giêng 2023 đầy đủ chuẩn nhất

Rằm tháng Giêng, hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu, là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới.

Rằm tháng Giêng (tức ngày 15/1 Âm lịch) còn được dân gian gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới.

Ngày Rằm tháng Giêng, người Việt thường đi chùa lễ Phật hoặc các đền miếu, di tích lịch sử để cầu bình an, tốt lành cho bản thân và gia đình.

Từ xa xưa, người Việt luôn quan niệm “Lễ Phật cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Bởi vậy mà từ lâu, trong tâm thức người Việt, ngày Rằm tháng Giêng cũng quan trọng chẳng kém Tết Nguyên đán.

Năm Quý Mão 2023, Rằm tháng Giêng rơi là ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Dần, tức ngày Chủ nhật 5/2/2023 Dương lịch.

Dưới đây là bài văn khấn Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 được lưu truyền trong dân gian:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Kính lễ Hoàng thiên Hậu thổ chư vị quan thổ công, thổ địa, thần linh chùa đất, chư vị ngũ phương thần long mạch, chư vị Đẳng thần Tôn thần bản xứ.
Hôm nay ngày..........tháng..........năm..........
Tín chủ con là..........tuổi..........ngụ tại địa điểm..........
Hôm nay ngày lành tháng tốt, thành tâm tu thiết hương hoa, đăng trà, quả thực, phù tửu, lễ mặn, lòng thành, kính dâng bày ra trước án.
Kính xin chư vị thần linh, gia ân soi xét cho con được..........
Tín chủ cung thỉnh Kim liên đương cai thái tuế chí đức tôn thần. Ngài bản canh thành hoàng chư vị đại vương. Ngài định phúc Táo quân, chư vị thần linh địa chúa long mạch, các vị thần linh cai quản ở trong khu vực này.
Cúi xin: Giáng lâm trước án hiến hưởng, phẩm vật lễ nghi bất túc, ngài chứng giám lòng thành, đại xá cho gia đình chúng con được phép.......... Âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm, độ cho chúng con được may mắn thuận lợi, vô hạn vô ách chủ, (thợ được bình an vô sự) cửa nhà được thành công tốt đẹp, gia đình an lạc, hạnh phúc, con cháu hiền hòa, hiếu thảo, lộc tài vượng tiến, công danh thành đạt.
Dãi tấm lòng thành chứng minh chứng giám.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Ngọc Châu