Văn phòng Bộ GTVT cần chủ động đổi mới, cải cách hành chính

15/12/2017 16:11

Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Nguyễn Nhật tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Văn phòng Bộ GTVT.

T.Bình