Văn phòng Bộ GTVT hoàn thành 100% chương trình công tác

13/01/2017 18:26

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ trong năm 2016.

văn phòng bộ gtvt hoàn thành 100% chương trình công tác

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ trong năm qua. “Năm 2016, ngành GTVT cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Đạt được kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan, đơn vị, trong đó có đóng góp quan trọng của Văn phòng Bộ GTVT”, Thứ trưởng Công nói.

“Văn phòng Bộ có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng văn bản QPPL, các đề án, chương trình của Bộ GTVT. Đồng thời, công tác tham mưu, tổng hợp để phục vụ điều hành của lãnh đạo Bộ được Văn phòng thực hiện tốt và tích cực. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng hoàn thành tròn vai”, Thứ trưởng đánh giá.

Đề cập tới các nhiệm vụ trong năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu Văn phòng Bộ chủ động, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ giao; báo cáo kịp thời các nhiệm vụ còn vướng mắc để lãnh Bộ biết và xử lý. “Đặc biệt, Văn phòng Bộ cần tiếp tục nâng cao công tác soạn thảo các thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ và chủ động hơn nữa trong công tác truyền thông, cung cấp các thông tin về ngành GTVT kịp thời đến các cơ quan thông tấn, báo chí”, Thứ trưởng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu Văn phòng Bộ tiếp tục nâng cao việc kiểm soát văn bản và đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chung của Bộ GTVT cũng như công việc của Văn phòng Bộ GTVT. Văn phòng Bộ cần nghiên cứu áp dụng việc quẹt thẻ điện tử đối với cán bộ, công chức, viên chức và khách ra vào trụ sở Bộ GTVT để đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Bùi Nguyên Long, Phó Chánh văn phòng Bộ GTVT cho biết, năm qua, Văn phòng Bộ đã chủ động, phối hợp chặt với các đơn vị liên quan hoàn thành 100% chương trình công tác, cụ thể: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 25 văn bản quy phạm pháp luật và một đề án; trình Bộ trưởng ban hành 44 thông tư, thông tư liên tịch và phê duyệt 13 đề án. Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ hoàn thành vai trò là đầu mối đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện 101 đề án, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Bộ để chỉ đạo.

văn phòng bộ gtvt hoàn thành 100% chương trình công tác

Tiếp thu ý kiến của chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh văn phòng Bộ GTVT cam kết sẽ cùng cán bộ, viên chức Văn phòng Bộ nỗ lực hơn nữa trong năm 2017 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác

Trong công tác tham mưu, tổng hợp, năm 2016, Văn phòng Bộ tổ chức hơn 780 cuộc họp, hội nghị, sự kiện và các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ GTVT chủ trì; trực tiếp soạn thảo và tham gia soạn thảo 732 thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ. “Đồng thời, Văn phòng Bộ hoàn thành vai trò là đầu mối đôn đốc, tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ báo cáo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan theo yêu cầu”, ông Long nói.

Về công tác truyền thông, năm qua, Văn phòng Bộ đã chủ động, phối hợp với Báo Giao thông, Tạp chí GTVT, Cổng thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị trong ngành tuyên truyền về những chủ trương của Bộ trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL về GTVT, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; đảm bảo trật tự ATGT, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện,…

“Văn phòng Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, tạo điều kiện, thủ tục thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành. Đồng thời, Văn phòng Bộ đã triển khai thực hiện việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của Bộ. Các loại văn bản như thông tư, thông báo, công văn xin ý kiến dự thảo văn bản QPPL,… được thực hiện bằng văn bản điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo thực hiện đúng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ”, ông Long thông tin.

Đình Quang