Vận tải biển "èo uột", khai thác cảng tăng ngoạn mục

02/07/2014 06:56

Dù vận tải biển chưa phục hồi, cước vận tải thấp, nguồn hàng khan hiếm, nhưng lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam vẫn đảm bảo mức tăng trưởng khá ổn định.