Vận tải lệch về đường bộ, đội chi phí logistics

20/03/2018 11:20

Chiếm trên 70% thị phần vận tải hàng hóa cùng với chi phí cao, đường bộ đang được coi là nguyên nhân...

Trần Duy