Về bài báo “Dùng phiếu cân xử lý vi phạm tại chỗ, được không?”

14/09/2016 05:07

Báo Giao thông số ra Thứ hai ngày 12/9/2016 có bài “Dùng phiếu cân xử lý vi phạm tại chỗ, được không?”...

về bài báo “dùng phiếu cân xử lý vi phạm tại chỗ, được không?”

Trạm kiểm soát tải trọng xe Hải Dương

Báo Giao thông số ra Thứ hai ngày 12/9/2016 có bài “Dùng phiếu cân xử lý vi phạm tại chỗ, được không?”; trong đó có nêu đề xuất của lãnh đạo Sở GTVT Hải Dương: “Theo Lãnh đạo Sở GTVT Hải Dương, cần nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát tải trọng xe, để khi phát hiện xe quá tải có thể xử lý vi phạm tại chỗ thông qua phiếu cân thay vì phải lập biên bản vi phạm hành chính như hiện nay…”. 

Qua thông tin phản hồi từ Sở GTVT Hải Dương và các văn bản kiến nghị Sở GTVT Hải Dương đã báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhóm phóng viên thực hiện bài viết trên đã có sự nhầm lẫn dẫn đến việc bài báo viết chưa đúng bản chất vấn đề mà Sở GTVT Hải Dương kiến nghị. Báo Giao thông chân thành xin lỗi Sở GTVT Hải Dương và bạn đọc. 

Theo Sở GTVT Hải Dương, Sở đã kiến nghị “tích hợp in đồng thời biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính với kết quả cân để đẩy nhanh việc xử lý vi phạm, hạn chế tiêu cực” - Tức là in cùng lúc gồm: Phiếu cân xe để xác định mức độ vi phạm hiện đang thực hiện, Biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là hoàn toàn có thể thực hiện được và sẽ làm giảm đáng kể việc can thiệp của con người vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, cụ thể:

Thứ nhất, việc in đồng thời Phiếu cân xe, Biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không làm thay đổi trình tự xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Thứ hai, thay vì người thi hành công vụ phải căn cứ vào Phiếu cân đã xác định mức độ vi phạm tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính (có mẫu quy định) để người vi phạm ký sau đó dự thảo Quyết định xử phạt hành chính (có mẫu quy định) trình người có thẩm quyền ký ban hành thì nếu tích hợp được thì chỉ cần phương tiện đi qua bàn cân sẽ xác định được mức độ vi phạm và in ngay ra Phiếu cân xe, Biên bản vi phạm hành chính để người vi phạm ký và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính để trình người có thẩm quyền ký ban hành;

Thứ ba, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay hoàn toàn có thể tích hợp được từ kết quả cân xác định mức độ vi phạm (hiện nay đang thực hiện) sang biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, hoàn toàn có thể việc tích hợp để xử lý nhiều lỗi vi phạm trong 1 biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Thứ tư, nếu thực hiện được sẽ  giúp cho việc quản lý, biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính tốt hơn; khi nối mạng sẽ giúp cho việc xử lý vi phạm được công khai, minh bạch góp phần vào phòng, chống tiêu cực.​

Báo Giao thông